(N)開封品 Bandai Robot Spirits R-234 Rx-78 Rx 78 Gundam Ver A.N.I.M.E 234 高達

HK$320

店舖信和中心12樓03室
商品狀態B:開封品,無缺件無爛件,良好開封品
商品額外說明
商品資訊Bandai Robot Spirits R-234 Rx-78 Rx 78 Gundam Ver A.N.I.M.E 234 高達

已售完